Skip to main content

83990 — Altres treballadors de la forja de metalls i de la fabricació i l'ajustatge d'eines i peces metàl·liques ncaa

    S'hi inclouen els treballadors de la forja dels metalls i de la fabricació i l'ajustatge d'eines i peces metàl·liques no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari; per exemple, els que fabriquen productes de metall com ara molles, cables, claus, cargols i agulles d'acer.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.