Skip to main content

96190 — Altres operadors d'instal·lacions de producció i distribució d'energia elèctrica

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CCO-94 (ca)
    Code Description Partitions
    8161 Operadors d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica 7