Saltar al contenido principal

Les persones compreses en aquest grup primari fan recerques en els camps de la química orgànica i inorgànica, química física i química analítica, etc. Duen a terme recerques pures per incrementar els coneixements científics en el camp de la química i recerques i experiències aplicades a la indústria, la medicina o altres activitats; fan assaigs i anàlisis químiques i desenvolupen mètodes i tècniques d'anàlisi.

Correspondencia con CCO-94 (ca)
Código Descripción Particiones
201 Físics, químics i similars 3