Saltar al contenido principal

022 — Enginyers de telecomunicacions

    Les persones compreses en aquest grup primari fan recerques sobre problemes d'enginyeria electrònica; projecten i dirigeixen la construcció i l'explotació de sistemes d'instal·lacions i centrals telegràfiques, telefòniques i radioelèctriques, dispositius de comunicacions a distància i xarxes pneumàtiques per al transport de missatges; dirigeixen les indústries que produeixin, modifiquin o reparin els mitjans, els aparells o els dispositius emprats en telecomunicació, i s'encarreguen de la inspecció i la intervenció tècnica dels serveis de telecomunicació.

    Correspondencia con CCO-94 (ca)
    Código Descripción Particiones
    205 Enginyers superiors i similars 8