Saltar al contenido principal

Les persones compreses en aquest grup primari tenen a càrrec seu el projecte, la comprovació i l'assaig tècnic experimental dels models i prototips de material aeri, aeronaus, aeromotors i qualsevol mitjà de propulsió i transport a través de l'aire. Organitzen i efectuen les instal·lacions experimentals per a la recerca del material aeri; estudien i projecten el fusellatge, trens d'aterratge i altres equips per a avions, són els responsables de la direcció tècnica dels establiments industrials dedicats a la construcció, l'entreteniment o la reparació de material aeri, inspeccionen el material per a línies aèries i aeroports, incloent-hi les pistes, els accessos i els dispositius de sortida i arribada, obres d'infrastructura, instal·lacions d'abalisament, il·luminació de comunicacions i control i instal·lació de xarxes, i dirigeixen i inspeccionen els serveis de protecció de vol.

Correspondencia con CCO-94 (ca)
Código Descripción Particiones
205 Enginyers superiors i similars 8