Saltar al contenido principal

Les persones compreses en aquest grup primari efectuen estudis i recerques sobre agricultura, horticultura i edafologia. Planifiquen, projecten i dirigeixen les feines d'instal·lacions, maquinària, obres, construccions i explotacions de caràcter agrícola o relacionades amb els mitjans agrícoles.

Correspondencia con CCO-94 (ca)
Código Descripción Particiones
205 Enginyers superiors i similars 8
211 Professionals de les ciències naturals 4