Saltar al contenido principal

Les persones compreses en aquest grup primari col·laboren amb els enginyers superiors en la redacció de projectes; planifiquen i dirigeixen tècnicament indústries navals i indústries auxiliars amb un límit de potència total instal·lada; formulen i redacten propostes tècniques d'elements aïllats i sense limitació de potència, de l'estructura, la maquinària, els serveis i els equips d'un vaixell, la direcció i l'execució del qual assumeixen; exerceixen la direcció i el comandament de tallers i instal·lacions pertanyents a indústries bàsiques de la construcció naval, i també de les seccions navals de les indústries terrestres, i fan valoracions, peritatges , informes, dictàmens i inspeccions relacionades amb la construcció naval, el comerç marítim, la pesca, embarcacions de lleure i de navegació fluvial.

Correspondencia con CCO-94 (ca)
Código Descripción Particiones
265 Enginyers tècnics i similars 8