Saltar al contenido principal

035 — Enginyers tècnics aeronàutics

    Les persones compreses en aquest grup primari participen en les feines de disseny, càlcul, delineació, avaluació, preparació de documentació i organització de projectes en oficines tècniques, sota les instruccions d'enginyers superiors. Ordenen i dirigeixen l'execució material dels projectes per a la seva realització pràctica, i també el manteniment i la reparació ulteriors, i organitzen les feines d'acord amb el projecte; inspeccionen els materials que cal emprar, vigilen directament l'execució correcta de la feina i vetllen per la seguretat laboral, amb organització de l'execució de les instal·lacions provisionals i els mitjans auxiliars de la fabricació; duen a terme l'execució dels assaigs estructurals o de funcionament d'acord amb les especificacions fixades en el projecte; valoren les unitats i els conjunts fabricats i muntats, dins la seva especialitat, i els materials i components emprats en el manteniment i la reparació, amb la confecció de les relacions valorades corresponents d'acord amb les condicions establertes en el projecte; subscriuen, de conformitat amb l'enginyer superior i conjuntament amb ell, actes i certificats sobre l'estat d'execució i la recepció de les feines, o dels elements, els conjunts i els sistemes d'aeronaus revisats, mantinguts o reparats.

    Correspondencia con CCO-94 (ca)
    Código Descripción Particiones
    265 Enginyers tècnics i similars 8