Saltar al contenido principal

03550 — Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports)

  Aplica els seus coneixements i exerceix les funcions pròpies de la seva competència en les feines de construcció d'aeroports i les seves instal·lacions alienes, de laboratoris d'anàlisis, comprovació o assaig de sòls i elements constructius, i ordena l'elaboració i la posada en obra de cadascuna de les seves unitats, amb la comprovació de les dimensions i la disposició correcta dels elements constructius; executa partions, amidaments i peritatges de terrenys, solars i edificis i aixecament de plànols topogràfics de finques, parcel·laris o de població a l'efecte de les feines a càrrec seu.

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Correspondencia con CCO-94 (ca)
  Código Descripción Particiones
  2654 Enginyers tècnics mecànics 13