Saltar al contenido principal

041 — Pilots i oficials de navegació aèria

    Les persones compreses en aquest grup primari presten els seus coneixements tècnics i els seus serveis a bord de les aeronaus.