Saltar al contenido principal

053 — Tècnics en biologia, agronomia i silvicultura

    Les persones compreses en aquest grup primari duen a terme feines de caràcter tècnic, sota la direcció o les instruccions de personal superior en els camps de les ciències biològiques, l'agronomia i la silvicultura, en tasques d'investigació, experimentació o estudi i similars.