Saltar al contenido principal

07 — Ajudants tècnics sanitaris i auxiliars de medicina, veterinària i farmàcia

    Les persones compreses en aquest subgrup, sota la direcció o les instruccions del facultatiu corresponent, presten serveis terapèutics o d'infermeria als pacients i d'assistència a la mare i al nen amb motiu del part; apliquen tractaments de recuperació i rehabilitació per mitjans físics; ajusten les ulleres prescrites als pacients; preparen i procedeixen a la col·locació d'aparells ortopèdics; utilitzen aparells de raigs X i similars amb una finalitat terapèutica, i acompleixen diverses tasques de caràcter tècnic i auxiliar en medicina, veterinària i farmàcia.

    Propuesta de hashtag corto

    ATS i auxiliars de veterinària i farmàcia