Saltar al contenido principal

Duu a terme la neteja dels malalts ajudant el personal auxiliar sanitari titular en el cas que la situació del malalt ho requereixi; la neteja dels carrets de cures i del material corresponent; la recepció dels carrets de menjar i la distribució del menjar; serveix el menjar als malalts; dóna de menjar als pacients que no ho poden fer ells mateixos, tret d'aquells casos en què necessitin cures especials; col·labora en l'administració de medicaments per via oral i rectal, amb excepció de la via parenteral; recull dades clíniques limitades exclusivament als termomètriques i aquelles altres per a l'obtenció de les quals hagi rebut la indicació expressa dels ajudants tècnics sanitaris, i l'orientació del metge responsable, i en general duu a terme totes aquelles activitats que sense tenir un caràcter professional sanitari faciliten les funcions del metge i de l'ajudant tècnic sanitari.

Descendentes

Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.