Saltar al contenido principal

08 — Estadístics, matemàtics, actuaris, analistes d'informàtica i tècnics en aquestes ciències

    Les persones compreses en aquest subgrup duen a terme recerques i estudien les aplicacions dels coneixements de les ciències matemàtiques, estadístiques i actuarials; analitzen les necessitats de l'Administració i de les empreses en matèria d'informàtica, i els presten assessorament professional; preparen programes per al tractament automàtic de dades i acompleixen altres tasques de caràcter tècnic en aquests camps.

    Propuesta de hashtag corto

    Estadístics, matemàtics, informàtics i tècnics