Saltar al contenido principal

085 — Tècnics en estadística, càlcul matemàtic i programadors informàtics

    Les persones compreses en aquest grup són especialistes en tasques de tipus tècnic i contribueixen en les feines dels estadístics, els matemàtics, els actuaris i els analistes d'informàtica duent a terme feines estadístiques, de càlcul numèric i de programació i operació amb ordinadors.