Saltar al contenido principal

Les persones compreses en aquest grup primari efectuen estudis i recerques i apliquen els principis de la teoria econòmica per formular solucions a problemes econòmics com ara els que planteja el desenvolupament econòmic, la producció, la distribució de recursos, el comerç, els preus, la política fiscal, la política monetària, les rendes i l'ocupació, l'estudi de mercat, les anàlisis i la verificació de balanços, etc.