Saltar al contenido principal

141 — Sacerdots, ministres de la religió i membres d'ordes religiosos

  Les persones compreses en aquest grup primari s'encarreguen de proporcionar els serveis religiosos als membres de la seva religió i propagar-ne les doctrines. S'encarreguen de les cerimònies del culte que dirigeixen o realitzen; administren els sagraments o compleixen els ritus d'una religió o confessió i guien els fidels en els assumptes espirituals i morals; exerceixen l'assessorament religiós a grups, comunitats o associacions i es dediquen a l'assistència caritativa o social; treballen per propagar una doctrina religiosa en el país propi o en països estrangers, i participen com a membres d'un orde religiós en diferents activitats religioses o assisteixen els membres del clericat.

  Poden exercir altres funcions per ajudar a la propagació i la pràctica de la seva religió.

  Els membres d'ordes religiosos que exerceixen principalment funcions no religioses, com ara prestació d'assistència mèdica als malalts o tasques docents, es classifiquen en altres grups, com ara en el d'infermers o ajudants tècnics sanitaris (071) o en el subgrup de professors (13).

  Correspondencia con CCO-94 (ca)
  Código Descripción Particiones
  294 Sacerdots de les diferents religions 1