Saltar al contenido principal

149 — Treballadors seglars de la religió

    Les persones compreses en aquest grup primari exerceixen funcions religioses o relacionades amb la religió, dins la seva condició de seglars, ajudant en els ritus i les cerimònies religiosos, instruint en la religió els nens i altres persones; dirigeixen reunions religioses, i poden dur a terme recerques i estudis sobre qüestions de teologia.

    Correspondencia con CCO-94 (ca)
    Código Descripción Particiones
    355 Auxiliars laics dels cultes 1