Saltar al contenido principal

21290 — Altres directors o caps de departament

    S'hi inclouen els directors o caps de departament no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els directors d'informació i propaganda, compres i adquisicions, emmagatzematges, publicitat i relacions públiques, i també els apoderats de banca.

    Descendentes

    Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.