Saltar al contenido principal

31 — Caps d'oficines administratives públiques i privades

    Les persones compreses en aquest subgrup apliquen i fan complir les lleis, els decrets i les disposicions reglamentàries sota la supervisió dels funcionaris o els empleats superiors de l'Administració pública o privada.

    Organitzen i dirigeixen la feina del personal d'oficines administratives, distribueixen la feina que s'hi ha d'efectuar i controlen i examinen la tasca executada, i presten servei a organismes de l'Administració estatal, local o institucional i a les empreses o les institucions privades.

    Propuesta de hashtag corto

    Caps d'oficines administratives, públiques i privades