Saltar al contenido principal

32 — Taquígrafs, mecanògrafs i operadors de màquines perforadores de fitxes, cintes i similars

    Les persones compreses en aquest subgrup reprodueixen textos orals o escrits en taquigrafia i mecanografia, i manegen màquines que transcriuen dades per mitjà de perforacions o enregistraments en fitxes o en cintes especials que posteriorment són utilitzades en màquines de tractament automàtic de dades o per a altres finalitats.

    Propuesta de hashtag corto

    Taquígrafs, mecanògrafs i similars