Saltar al contenido principal

33 — Empleats de comptabilitat, de caixa, taquillers i similars

    Les persones compreses en aquest subgrup, sota la direcció dels especialistes i els tècnics en comptabilitat, porten els registres i altres documents que reflecteixen les transaccions financeres i comercials de les empreses, en manegen els fons o els dels clients; efectuen pagaments i cobraments en finestretes o taquilles; calculen costos i salaris; confeccionen nòmines, i efectuen altres feines de comptabilitat i càlcul financer.

    Propuesta de hashtag corto

    Comptables, caixers, taquillers i similars