Saltar al contenido principal

341 — Operadors de màquines facturadores, comptables i de calcular

    Les persones compreses en aquest grup manegen màquines facturadores i comptables per a enregistrar les transaccions financeres i comercials, i efectuen càlculs aritmètics mitjançant màquines calculadores proveïdes de teclat numèric.