Saltar al contenido principal

353 — Caps, controladors i inspectors de serveis de transport aeri

    Els treballadors compresos en aquest grup primari organitzen, controlen i inspeccionen les distintes activitats dels serveis dels aeroports o les terminals de companyies de transport aeri, i acompleixen altres tasques anàlogues.