Saltar al contenido principal

400 — Directors i gerents d'empreses i establiments comercials

    Les persones compreses en aquest grup primari planifiquen, organitzen, coordinen i dirigeixen per compte dels propietaris les activitats d'empreses i establiments dedicats al comerç a l'engròs i al detall i les operacions de compra i venda de mercaderies. Dirigeixen el personal dels comerços a l'engròs i al detall encarregat de comprar mercaderies i vendre- les als detallistes i a altres grans consumidors de la indústria i del comerç, o bé per al consum i la utilització personals o domèstics, i acompleixen altres tasques que els siguin assignades.

    Els directors de vendes (que no siguin del comerç a l'engròs i al detall) són classificats en la rúbrica 212.40.