Saltar al contenido principal

452 — Venedors ambulants, venedors a domicili i venedors de diaris

    Les persones compreses en aquest grup primari dediquen la seva activitat habitual a la venda d'articles en la via pública o mitjançant visites als domicilis dels possibles clients.