Saltar al contenido principal

60120 — Director d'explotació agrària

    Planeja, organitza i controla l'explotació d'una empresa agrícola, ramadera o forestal per compte del seu propietari. Consulta amb el propietari l'abast del programa de l'explotació; n'estableix els plans; determina la naturalesa i l'ordre de les feines i estima els costos de les operacions; encarrega les adquisicions necessàries de llavors, fertilitzants, farratges , ramat, maquinària i altres materials, i coordina i porta la inspecció superior de totes les tasques relacionades amb l'explotació.

    Descendentes

    Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.