Saltar al contenido principal

614 — Trompte propi d'explotacions agràries mixtes

    Els treballadors compresos en aquest grup primari dirigeixen explotacions, pel seu compte o en associació amb altres, que participen alhora de dos o tres dels caràcters agrícola, ramader o forestal sense cap domini especial d'un dels caràcters sobre els altres. Les seves funcions comprenen, doncs, les designades en els grups primaris 611, 612 i 613.

    Correspondencia con CCO-94 (ca)
    Código Descripción Particiones
    621 Treballadors per compte propi qualificats en activitats agropecuàries 1