Saltar al contenido principal

631 — Talladors, serradors i similars

    Les persones compreses en aquest grup primari executen feines pròpies de l'explotació i l'aprofitament d'arbres, principalment per a fusta. Talen arbres i els serren en trosses; retallen les branques i les capçades dels arbres; els poden; traslladen i arrosseguen els troncs a la serradora; condueixen o manegen màquines per abatre i tallar arbres; amunteguen i classifiquen els troncs d'acord amb la seva qualitat; tallen els troncs en formes simples en el lloc de la tala i acompleixen altres tasques similars.

    Els aparelladors de cables per a la tala d'arbres i el transport de troncs es classifiquen en l'epígraf 972.90, i el conductor de carros per al transport de troncs en el 979.50.