Saltar al contenido principal

749 — Altres treballadors de la preparació i l'obtenció de productes químics, i treballadors similars

    Els treballadors compresos en aquest grup primari acompleixen tasques en els tractaments químics i afins que no figuren en els grups primaris precedents. Tracten les solucions químiques amb substàncies blanquejants; atenen el funcionament de forns o retortes per obtenir coc, gas d'hulla o carbó vegetal, i també el de les instal·lacions que produeixen fibres artificials i de les que serveixen per separar i extreure substàncies radioactives dels minerals que les contenen, i acompleixen altres tasques referides a tractaments químics i afins.