Saltar al contenido principal

Torç o trena, manualment o mecànicament, diversos fils per formar una corda o una soga amb una secció més gran. Estira els caps sobre els cavallets i fixa els extrems als ganxos de torsió per a la gàbia; condueix i guia la màquina de cablar; alimenta amb bobines el plat o fileta; retira les bobines produïdes, i en regula la torsió.

Descendentes

Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.