Saltar al contenido principal

Les persones compreses en aquest grup primari assaonen i preparen les pells . Escullen i classifiquen el cuir; netegen de residus de llana les pells dels anyells; arrenquen les restes de carn i els pèls de les pells, a mà o a màquina; manegen una màquina per tallar els cuirs pel cantell; tracten les pells amb solucions especials per assaonar-les; adoben i tenyeixen o acoloreixen el cuir, i acompleixen altres tasques afins.