Saltar al contenido principal

77410 — Coc conserver, en general

    Cou en grans quantitats carn, peix, fruita, llegums, verdures o altres aliments perquè puguin ser envasats o conservats altrament. Pesa o mesura els ingredients necessaris; els introdueix en recipients que serveixen per a la cocció, com ara calderes, olles de pressió, tancs de buit o d'evaporació i aparells per fregir, a mà o rebent-los de canaletes o altres dispositius similars; hi afegeix xarops, espècies, colorants o altres substàncies, segons convingui; un cop cuits, retira la mescla del recipient obrint-ne la vàlvula o la clau, o bé traient-la per l'obertura d'evacuació mitjançant un corrent de vapor.

    Pot remenar el contingut del recipient amb un agitador mecànic i verificar la consistència de la mescla amb un densímetre o un altre instrument adient.

    Descendentes

    Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.