Saltar al contenido principal

77790 — Altres treballadors de l'oli i els seus derivats

    S'hi inclouen els treballadors de l'oli i els seus derivats no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que extreuen l'oli de la pinyolada, els que s'encarreguen de l'abastament de la pinyolada al molí i vigilen el manteniment de l'assecador, els que s'encarreguen de les màquines modeladores de greixos comestibles i margarines, els que col·loquen els orons en les premses a fi d'aconseguir el filtratge de l'oli i els que acompleixen tasques auxiliars o complementàries de qualsevol dels processos descrits.

    Descendentes

    Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.