Saltar al contenido principal

944 — Treballadors de la fabricació de joguines i nines (llevat de les de plàstic), botons i altres articles d'adornament del vestit i el pentinat