Saltar al contingut principal

02130 — Enginyer de camins, canals i ports (hidràulica i energètica)

  Acompleix les tasques pròpies de l'enginyer de camins, canals i ports en general (021.10), però és especialista en l'elaboració de projectes de construcció, conservació i reparació de preses i altres obres hidràuliques per a la producció de l'energia elèctrica, canals i rescloses, sistemes de regatge i drenatge de terres, estacions de bombatge, conduccions per canonada i qualsevol altra instal·lació per al control i la utilització de l'aigua.

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Correspondència amb CCO-94 (ca)
  Codi Descripció Particions
  2051 Enginyers civils (construcció i obres civils) 6