Skip to main content

Les persones compreses en aquest grup primari duen a terme l'ordenació, la direcció i el control de l'execució material de les obres i les instal·lacions i l'organització de les feines, d'acord amb el projecte, les normes i les regles de contrucció correcta i segons les instruccions de l'arquitecte superior.

Descendants
Code Description
03010 Arquitecte tècnic
Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
264 Arquitectes tècnics 2