Skip to main content

03320 — Enginyer tècnic industrial (mecànica)

  Aplica els seus coneixements i exerceix les funcions pròpies de la seva competència en la fabricació i l'assaig de màquines, en l'execució d'estructures i construccions industrials, en els processos metal·lúrgics i en els muntatges, les instal·lacions i la utilització respectius.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2654 Enginyers tècnics mecànics 13