Saltar al contenido principal

037 — Enginyers tècnics agrícoles i enginyers tècnics forestals

    Les persones compreses en aquest grup primari col·laboren amb els enginyers superiors en la redacció de projectes i informes per a la realització d'obres, instal·lacions, transformacions i millores en les explotacions agrícoles, indústries, parcs i tallers rurals, i també per a la programació , l'organització i l'execució de repoblaments forestals, feines silvícoles, aprofitament i defensa de muntanyes i utilització de maquinària en la utilització i la transformació de productes forestals; controlen i dirigeixen l'execució de les feines, i efectuen amidaments i valoracions de les obres; inspeccionen les primeres matèries, llavors, adobs i plaguicides, i executen altres feines en relació amb l'agricultura i la silvicultura.