Saltar al contingut principal

038 — Enginyers tècnics topògrafs

  Les persones compreses en aquest grup primari duen a terme, sota la direcció d'enginyers geògrafs o altres enginyers superiors i, en alguns casos, ells mateixos, el planejament i l'execució de tota mena de feines topogràfiques per procediments clàssics, fotogramètrics o altres; efectuen partions, amidaments de finques rústiques i urbanes, replantejaments de tota mena necessaris en enginyeria i construcció i l'aixecament de plànols topogràfics consegüents d'aquesta feina; col·laboren en feines que impliquen recerca i aplicació en les matèries geodèsiques, i també en feines de geofísica, astronomia, metrologia i cartografia superior i, en general, els pertoca l'aplicació de les tècniques concretes de la topografia i la cartografia en l'exercici lliure professional o al servei de l'Administració pública.

  Descendents
  Codi Descripció
  03810 Enginyer tècnic topògraf
  Correspondència amb CCO-94 (ca)
  Codi Descripció Particions
  265 Enginyers tècnics i similars 8