Skip to main content

Jutja i escriu crítiques d'obres literàries, artístiques, teatrals, musicals i de manifestacions o espectacles d'altres gèneres. Llegeix les obres, assisteix a exposicions d'art, a representacions teatrals, cinematogràfiques, a concerts, o a espectacles taurins o esportius; mira i escolta programes de televisió i ràdio, dels quals analitza les qualitats estètiques, d'expressió, tècniques i de tots els factors que consideri interessant de considerar, i n'emet un judici.

Es pot especialitzar en un sector concret de la crítica i pot ser designat pel nom d'aquest sector.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
2511 Escriptors, periodistes i similars 13