Skip to main content

17150 — Director de cors i orfeons

  Dirigeix agrupacions vocals com ara cors i orfeons. Acompleix tasques similars a les del director d'orquestra o de banda de música, però dirigeix grups de cantants en lloc de grups instrumentals.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2513 Compositors, músics i cantants 7