Saltar al contingut principal

Distreu els espectadors d'un circ, un teatre o altres llocs d'espectacles fent exercicis complicats de flexibilitat, força i equilibri. Executa salts , cabrioles, tombarelles i exercicis d'equilibri fent servir escales, cadires, trampolins i altres instruments i instal·lacions.

Es pot especialitzar en exercicis d'acrobàcia sobre un cavall o sobre una bicicleta, i actuar tot sol o en companyia d'altres artistes.

Descendents

Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

Correspondència amb CCO-94 (ca)
Codi Descripció Particions
3544 Pallassos, prestidigitadors, acròbates i professionals similars 7