Skip to main content

17930 — Presentador animador

  Presenta els artistes que actuen en una sala de festes, en un cabaret, en la televisió, en la ràdio o en un altre lloc d'espectacles. Obre el programa o l'espectacle i, d'una manera general, en dirigeix el desenvolupament, i explica acudits, canta, balla, toca instruments musicals i entreté el públic en els entreactes.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  3542 Locutors de ràdio, televisió i altres presentadors 2