Saltar al contingut principal

21250 — Director administratiu

  Exerceix les funcions pròpies dels directors de departament respecte a l'administració interna d'una empresa, institució o organització similar.

  Determina les necessitats de l'organització pel que fa a registres, arxius, informació, comunicació i altres serveis comuns; estableix els procediments que cal seguir per a assegurar el bon funcionament dels serveis d'informació i comunicació entre els diferents departaments, i promou estudis d'organització i mètodes, incloent-hi l'organització d'equips de procés de dades; té cura de l'observança i el compliment de les obligacions legals de l'organització, i prepara memòries i informes pel que fa al cas.

  Pot assumir funcions de secretari en les reunions de la comissió directiva o del consell d'administració.

  Els caps d'oficines administratives que s'encarreguen principalment de la vigilància directa del personal d'oficina es classifiquen en el grup primari 311.

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Correspondència amb CCO-94 (ca)
  Codi Descripció Particions
  1131 Directors de departaments d'administració i finances 3