Saltar al contingut principal

Envia i rep missatges per mitjà d'un teletip, i amb aquesta finalitat estableix comunicacions amb una altra teleimpressora o amb una cadena de teleimpressores.

El telegrafista es classifica en la rúbrica 380.40.

Descendents

Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.