Saltar al contenido principal

342 — Operadors de màquines de tractament automàtic de la informació

  Les persones incloses en aquest grup manegen màquines automàtiques per al tractament electrònic de la informació i classifiquen, seleccionen, resumeixen i efectuen càlculs segons les instruccions o els programes que prèviament han rebut.

  No s'hi inclouen les persones que passen la informació dels documents originals a fitxes, cintes o mitjans de base anàlegs, que figuren en el grup primari 322.

  Correspondencia con CCO-94 (ca)
  Código Descripción Particiones
  263 Professionals de la informàtica de nivell mitjà 2
  422 Enregistradors de dades 2