Saltar al contenido principal

396 — Empleats d'estadística i de codificació de dades

    Les persones compreses en aquest grup primari recullen i reuneixen dades per formar quadres estadístics, els assignen claus en forma de codis numèrics o alfabètics i els transcriuen en fulls prèviament preparats.