Saltar al contingut principal

41030 — Propietari gerent (comerç al detall)

    Dirigeix pel seu compte o en associació amb altres les activitats d'una empresa o un establiment dedicades al comerç al detall, i compra mercaderies i les ven per al consum i l'ús personal o domèstic. Estudia les necessitats de l'establiment i compra o autoritza l'adquisició de mercaderies; vetlla per la bona presentació i l'oferta al públic dels articles i determina les condicions dels crèdits i els descomptes que s'oferiran als clients.

    En els establiments petits es pot encarregar de la majoria o la totalitat de les tasques pròpies del dependent de comerç al detall (451.30), fer inventaris i portar ell mateix la comptabilitat i la correspondència.

    Pot ser designat d'acord amb el gènere de productes de venda.

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.