Saltar al contingut principal

443 — Agents de venda de publicitat, de serveis i altres

    Els treballadors compresos en aquest grup primari venen serveis de publicitat o d'altra mena a empreses i particulars. Venen serveis de publicitat, d'informació, d'impremta, de distribució de pel·lícules, etc.

    Correspondència amb CCO-94 (ca)
    Codi Descripció Particions
    351 Consignataris i agents en la contractació de mà d'obra 3